Devlet Teşvik ve Hibeleri Hakkında Bilgi Paylaşım Platformu
Genel Destek Programı - Baskı Önizleme

+- Devlet Teşvik ve Hibeleri Hakkında Bilgi Paylaşım Platformu (http://forum.tesvikler.net)
+-- Forum: Hibe ve Destekler (http://forum.tesvikler.net/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Kosgeb Hibe ve Destekleri (http://forum.tesvikler.net/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Konu Başlığı: Genel Destek Programı (/showthread.php?tid=7)Genel Destek Programı - tesvikler - 01-05-2017

PROGRAMIN AMACI

-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,


-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,


-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,


-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,

amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.