Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
#1
PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Pazar araştırması ve pazara giriş desteği nedir?
Şirketlerin ve yazılım firmalarının yurt dışı pazar araştırmaları için yaptıkları yurt dışı gezilerin giderlerinin karşılanması, Şirket ve işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetleri giderlerinin karşılanması, Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşların yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, Organizatör Kuruluşların sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti raporlarının desteklenmesi, Şirketlerin e-ticaret sitelerine üyelik için sağlanan bir destek türüdür.
Kendi içinde 4’e ayrılmaktadır.

a. Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği,
b. Pazara Giriş Desteği,
1. Rapor ve Danışmanlık,
2. Yurt Dışı Tanıtım,
c. Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi,
d. E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteğidir.

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
Yurt dışı pazar araştırması desteği nedir?
Şirketlerin ve yazılım firmalarının yurt dışına yönelik pazar araştırmaları için yaptıkları yurt dışı gezilerin giderlerinin karşılanması için sağlanan bir destek türüdür.

Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
• Sınai ve ticari şirketler,
• Yazılım şirketleri.

Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
• Ulaşım (uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs
bileti ücretleri ile araç kiralama),
• Konaklama.

Destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
• Araştırma gezisinin en az 2 (yol hariç) en fazla 10 günü desteklenir.
• En fazla 2 şirket çalışanı destekten faydalanabilir. Bir takvim yılı içinde aynı ülkeye en fazla 2 araştırma gezisi desteklenir. Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet gezi desteklenir.
• Coğrafi konumu yakın olan 3 ülkeye yapılacak araştırma gezileri de destekten faydalanabilir.

Konaklama (Günlük azami destek miktarı 300 $)
Araç Kiralama (Günlük azami destek miktarı 50 $ )(Toplamda 500 USD’yi geçemez.)

Araştırma Gezisi İçin Destek oranı % 70 ve  azami destek miktarı gezi başına 7.500$'dır.
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Pazara giriş desteği nedir?
Kendi içinde 2’ye ayrılmaktadır.
• Rapor ve Danışmanlık
Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alacakları raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler.


• Yurt Dışı Tanıtım
Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşların (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yurt dışında tanıtıma yönelik faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri desteklenir.

Pazara giriş rapor ve danışmanlık desteği nedir?
Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planları oluşturulabilmesi için uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik destektir.

Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
• Sınai ve ticari şirketler,
• İşbirliği kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler).

Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
• Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dâhil)
• Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dâhil) ilişkin giderler.

Destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
• Destek süresi azami 3 yıldır. Şirketler için  destek oranı % 60 ve azami destek miktarı yıllık  200.000 $ İşbirliği Kuruluşu için  destek oranı % 75 ve azami destek miktarı yıllık 200.000 $'dır. 
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi